Zjednodušené schéma vzniku zkamenělin

 

Zjednodušené obrázky vzniku zkamenělin jsem nakreslil již v roce 2003, ale přesto je dodnes používám k vysvětlení vzniku zkamenělin. I když podle těchto obrázků základní princip vysvětlí mnohdy i děti samy, někdy jim pomohu návodnou otázkou, co asi znamená modrá a žlutá barva.

Vysvětlení schématu:
1: Trilobit po úmrtí na dně moře. Začínají se rozkládat měkké orgány.
2: Po uhynutí je trilobit pomalu pohřbíván usazovaným materiálem (například písek nebo jíl).
3: Množství usazovaného materiálu nad trilobitem stále vzrůstá a i schránka se začíná rozkládat ale jak pomalu ubývá je nahrazována jinými minerály
4: Za miliony let je zkamenělina již mineralizovaná a i měkký usazený materiál, který byl původně na dně se změnil v pevnou horninu (například písek v pískovec nebo jíl v jílovitou břidlici).
5: Nakonec eroze odkryje vrstvy se zkamenělým trilobitem. Také dochází k výzdvihům vrstev usazených hornin (například při srážení kontinentů při jejich pohybu - vrásnění), ale tím jsem nechtěl toto zjednodušené schéma komplikovat.

Zjednodušené schéma vzniku zkamenělin si můžete stáhnout: Vznik zkamenělin.svgKomentáře