Příspěvky

Desková tektonika a vnitřní geologické děje názorně na obrázku

Vrstvy usazených hornin na on-line tabulích

Zjednodušené schéma vzniku zkamenělin

Geologická mapa Barrandienu