Příspěvky

OT: Fyzika - pohyb v Minecraftu

Zjednodušený přehled přeměněných (metamorfovaných) hornin

Digitální simulace geologických procesů? Ano! A zkusil jsem to i v počítačové hře

Video: proč se pohybují světadíly?

Desková tektonika a vnitřní geologické děje názorně na obrázku

Vrstvy usazených hornin na on-line tabulích

Zjednodušené schéma vzniku zkamenělin

Geologická mapa Barrandienu