Vrstvy usazených hornin na on-line tabulích


On-line žákovské tabule

Přemýšlel jsem, jak dělat distanční výuku geologie, abych z nevýhody udělal spíše výhodu. Oblíbil jsem si on-line tabuli, na které žákům připravím obrázek nebo fotografii. Každý žák obdrží vlastní kopii tabule, na které provádí do obrázků vlastní zákresy. Já přitom vidím tabule všech žáků a okamžitě mám přehled, zda a jak žáci v celé třídě danou věc chápou nebo na co je třeba se ještě zaměřit, případně, kdo potřebuje pomoci. Správný žákovský zákres navíc většinou vyžaduje pochopení probírané látky. Žákům se také daná věc spíše zafixuje, pokud ji pochopí a prakticky využijí při vlastních interpretacích. On-line tabuli jsem využil opakovaně pro různá témata a pokusím se zde postupně publikovat různé příklady a materiály.

On-line aktivita v aplikaci  https://whiteboard.fi/

Vrstvy usazených hornin

On-line tabule rozhodně nemohla chybět při probírání vrstev. Vrstvy jsou velmi dobrým rozpoznávacím znakem usazených hornin (vznikají právě jejich postupným usazováním). I z dálky lze díky nim mnohdy rozpoznat skály budované právě usazenými horninami. Jsou-li navíc vrstvy zprohýbané, můžeme říci, že po jejich usazení byla horninová tělesa postižena například vrásněním (v dané oblasti tedy mohlo dojít ke kolizi kontinentů).

Vrstvy ordovických usazených hornin letenského souvrství v Praze pod Libeňským zámkem.

Vrstvy také mohou žáci velmi snadno pozorovat v terénu. Kromě toho je lze vidět v mnoha záběrech v televizi. Když budou žáci vnímaví, mohou je rozpoznat třeba i v počítačových hrách.

Chtěl jsem žáky naučit vrstvy rozpoznávat a zde se mi on-line tabule jevila jako ideální nápad. Žáci je obkreslovali na různých fotografiích. Nejprve jednoduché, aby se mohli chytit všichni žáci, pak složitější. Když správně zakreslili příkřeji ukloněné nebo zvrásněné vrstvy, diskutovali jsme, co je mohlo naklonit a zvrásnit, a tak jsme se zpět dostali k souvislostem s deskovou tektonikou a pohyby světadílů.


Příklady fotografií pro tuto aktivitu

Zde dávám k dispozici několik příkladů fotografií použitelných pro obkreslování vrstev (jednodušší i složitější):
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrstvy_usazen%C3%BDch_hornin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrstvy.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uklon%C4%9Bn%C3%A9_vrstvy.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99%C3%ADk%C5%99e_uklon%C4%9Bn%C3%A9_vrstvy.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uklon%C4%9Bn%C3%A9_vrstvy_-_Praha_Libe%C5%88.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uklon%C4%9Bn%C3%A9_vrstvy_-_Zaho%C5%99ansk%C3%BD_stratotyp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vr%C3%A1sa_na_Barrandov%C4%9B_sk%C3%A1le.jpg


A přikládám k nim i vlastní zákresy. Samozřejmě, že cílem není zakreslit každou vrstvu, ale naznačit obecný směr průběhu vrstev či jejich deformaci na fotografii:Vrstvy i ve virtuálních světech ...

Žáci samozřejmě poznali i nezvrásněné vrstvy napodobené ve hře Minecraft Education Edition:


Vrstvy usazených hornin jsou krásně patrné i v demonstračním videu jednoho herního enginu: https://youtu.be/qC5KtatMcUw?t=278

Podobným způsobem se mohou žáci pokusit najít například záběry vrstev ve filmech nebo jejich napodobeniny v počítačových hrách.

Komentáře

Okomentovat