Zjednodušený přehled přeměněných (metamorfovaných) hornin

Pro výuku hornin se snažím v různých skupinách hornin najít nějaký logický systém, na kterém bych mohl výuku postavit tak, aby žáci s tímto systémem mohli pracovat a nebylo to jen o přehledu faktů o jednotlivých horninách z učebnice.

U přeměněných (metamorfovaných) hornin mně přišlo klíčové pochopit na čem závisí, jaká vznikne výsledná přeměněná hornina a tato myšlenka mě dovedla k vytvoření následující zjednodušené tabulky:

S pomocí této tabulky mohou žáci sami poznat hlavní přeměněné horniny a uvědomit si i základní princip přeměny hornin, kdy se výchozí hornina mění působením teploty a tlaku v jinou horninu. 

K práci s tabulkou můžeme žákům položit například následující otázky:
  • Na čem závisí, jaká vznikne výsledná přeměněná hornina?
  • Jaká hornina vznikne přeměnou vápence?
  • Pokud se někde vyskytuje ortorula, o jakou horninu se jednalo původně před přeměnou?
  • Co nám může napovídat o původních horninách a podmínkách přeměny výskyt fylitů / pararul?
  • Jaká hornina by vznikla přeměnou typické horniny pro České středohoří?
  • Jaký je rozdíl mezi ortorulou a pararulou?
Na této (nebo podobné) tabulce si žáci mohou vyzkoušet práci s pro ně novými informacemi. Mnozí se někdy setkají s tím, že budou muset pracovat s pro ně dosud neznámými informacemi předloženými například ve formě obdobné tabulky.

Pokud vás napadají další možné otázky k této tabulce, můžete je napsat do komentářů pod příspěvek stejně jako další případné tipy či připomínky.

Máte-li zájem o další tipy či přehledy nejen k výuce přeměněných hornin, můžete navštívit můj bezplatný on-line webinář věnovaný horninám, který pořádá Muzeum Českého krasu v Berouně.

Komentáře