Zjednodušený přehled vyvřelých (magmatických) hornin v souvislostech

Pro výuku hornin se snažím v různých skupinách hornin najít určitý zjednodušený ale logický systém, na kterém bych mohl výuku postavit tak, aby žáci s tímto systémem mohli pracovat pomocí přehledného materiálu a nebylo to jen o faktech o jednotlivých horninách z učebnice.

Přehled vyvřelých hornin jsem začal typy magmat a jejich obecným vztahem k deskové tektonice a pokračoval jsem směrem k projevům vulkanické činnosti a typům sopek. Dále jsem navázal vlastním přehledem s příklady vyvřelých hornin členěném jednat podle typu magmatu a dále podle toho, zda se jedná o horninu hlubinnou či výlevnou. Přehled hornin jsem doplnil o grafické vyjádření mineralogického složení. Nakonec jsem přidal ještě krátkou informaci o sopečných vyvrženinách a sopečných sklech.


PDF ke stažení: https://www.bokr.cz/geologie/vyvrele-horniny-prehled.pdf 

Ačkoliv je vytvořený přehled v mnohém zjednodušený, je možné ve třech sloupcích rozlišit tři typy magmat, příklady jejich vzniku v kontextu deskové tektoniky, charakteristické projevy sopečné činnosti (v případě, že se tato magmata dostanou až k povrchu) a především pak různé druhy vyvřelých hornin z těchto magmat vzniklých. V každém sloupci je uveden jak zástupce výlevné, tak i hlubinné vyvřeliny - liší se velikostí a viditelností krystalů. Výlevné i vyvřelé horniny ve sloupcích pod sebou vznikly ze stejného magmatu a mají proto i podobné mineralogické složení, které lze alespoň přibližně vyčíst z části grafu vždy pod příslušným sloupcem. Ve sloupcích je také patrné, že horniny vzniklé ze žulového magmatu jsou světlé, za to ty z čedičového magmatu jsou tmavé.

Můžeme tedy velmi zjednodušeně vidět, že vzniklé vyvřelé horniny (ale například i charakter sopečných projevů) mohou vypovídat o tektonickém režimu v době vzniku horninových celků. Například rozsáhlá žulová tělesa vznikají například v souvislosti s kolizemi kontinentů. Naopak výlevy čedičových láv mohou například znamenat hlubší trhliny v litosféře nebo odsouvání litosférických desek od sebe.


Materiál bych využíval jako možný příklad práce s informacemi - čtení informací z tabulky a grafu. Kromě výše naznačených úvah, o čem mohou vzniklé horniny v obecné rovině vypovídat, je možné klást dotazy třeba i na mineralogické složení vyvřelých hornin podle přiloženého grafu.

Příklady možných otázek / úkolů k tomuto materiálu (nejlépe si vybrat dle rozsahu, ve kterém se chcete vyvřelým horninám věnovat):

 • Co je to magma a co láva? Dokážete namalovat názorný obrázek?
 • Jaké druhy magmat můžeme rozlišit a kde / z čeho / při jakých procesech vznikají?
 • Jaké existují typy sopek, co je pro ně typické a na čem mohou záviset?
 • Co jsou to hlubinné a výlevné vyvřelé horniny a jak je od sebe můžeme poznat?
 • Jaká hornina z tabulky nejspíše vznikne utuhnutím (vykrystalizováním) z lávy, která na povrchu velmi dobře teče?
 • O čem může svědčit existence žulových těles?
 • Může o něčem vypovídat velikost krystalů nebo světlost / tmavost horniny? Pokud ano, o čem?
 • Co vznikne, když láva utuhne tak rychle, že nestihne zkrystalizovat?
 • Otázky na mineralogické složení jako například:
  • Jaké horniny obsahují olivín?
  • Jaké horniny obsahují draselný živec?
  • Jaké minerály obsahuje žula?
  • Jaké minerály může obsahovat gabro?
  • Jaká hornina obsahuje olivín i křemen? [žádná]

S žáky jsem tuto tabulku využil také jako pomůcku pro určování vyvřelých hornin (velikost krystalů vs. světlejší / tmavší vzorky) a zkoušeli jsme také říci, zda je hornina hlubinná či výlevná a zda daný typ horniny nemůže vypovídat o nějakých procesech z doby vzniku horniny.


Přehled má dvě strany a je k dispozici i ve formátu PDF. První kompletní je ve formátu A2, na druhé straně je pak výběr informací ve formátu A3. Pokud byste chtěli vytisknout první stránku ve formátu A2 na kancelářské tiskárně podporující tisk jen ve formátu A3, je možné v aplikaci Acrobat Reader zvolit tisk jako plakát a vytisknout dvě stránky A3, které jen přiložíte k sobě (přehled hornin začíná tak, aby při tomto tisku vyšel celý na druhý list). Zde ukázka nastavení tisku:


Na této (nebo podobné) tabulce si žáci mohou vyzkoušet práci s pro ně novými informacemi. Mnozí se někdy setkají s tím, že budou muset pracovat s pro ně dosud neznámými informacemi předloženými například ve formě obdobné tabulky.

Pokud vás napadají další možné otázky k této tabulce, můžete je napsat do komentářů pod příspěvek stejně jako další případné tipy či připomínky.


Komentáře